Vodní záchranná služba International life saving
Přeložit do angličtiny Přeložit do němčiny Přeložit do polštinyAktuální počasí
In-počasí

Odběr článků e-mailem

Zeptali jsme se Garanta sportu VZS ČČK

Jany Balšínkové, která je v této funci necelý rok, jaké jsou její plány a jakým směrem bude směrovat vodní záchranným sport v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V pozici garanta sportu jste, pokud dobře počítám desátý měsíc. Mohla byste nám říct, co se Vám za toto období podařilo?

- znovu ustanovení sportovní komise, zajištění soustředění reprezentantů i ve Francii ve spolupráci s francouzskými juniorskými trenéry a pí. Zdenou Krčálovou (pozn. bývalá šeftrenérka České reprezentace v současné době žijící ve Francii)

- pořádání MČR ve VZS v Brně pro věkové kategorie 14+

- opakované zasílání žádostí o dotace a sponzorování

 

 

2. V listopadu loňského roku byla opětovně založena Sportovní komise. Mohla byste nám představit její členy a samozřejmě i sebe?

Jana Balšínková (MS Brno-střed), Jaromír Berounský (MS Český Krumlov), Martin Franěk (MS Neratovice), Ladislav Varadínek (MS Sokolov), Martin Mácha (MS Praha 15), Jana Satrapová (MS Brno-střed), Klára Šrůtová (MS Soběslav) a Martin Kusenda (Prezidium VZS)

 

 

3. Jaké jsou Vaše krátkodobé plány (do 1 roku) a jaké ty dlouhodobé (do 4 let)?

Krátkodobé i dlouhodobé se prolínají

-          neustálé shánění dotací

-          úprava stávajících pravidel pro nominace na ME a MS

-          propagace VZS sportu v médiích

-          získávání nových členů VZS

-          změna soutěžního řádu

-          zlepšování úrovně závodníků

-          více závodů VZS v rámci ČR

-          proškolování trenérů

-          účast na mezinárodních závodech

 

 

4. Každý sport potřebuje k fungování finance. Jak je to s financováním záchranářského sportu a kdo má tuto nelehkou úlohu na starosti?

Každý rok podává Prezidium na MŠMT žádost o dotaci na vodní záchranný sport. Každý rok byla zamítnuta. Jediná dotace, která byla poskytnuta, je dotace pro mládež v rámci preventivních programů. Je třeba hledat i osobní kontakty a neustále oslovovat MŠMT, Krajské a Městské úřady i soukromé sponzory. Jinak si závodníci vše musí platit sami, někdy jim přispěje jejich MS. Cesta MS k možnosti získat finance je žádat místní úřady o finance z programu prevence či z vybraných peněz z hazardu.

 

 

5. Jaké kroky podniká sportovní komise, respektive prezídium pro zviditelnění záchranářského sportu a to nejen pro širokou veřejnost? Pokud se podívám na stránky prezídia, upřímně, není to žádná sláva. Ve srovnání například s polským WOPR nebo německým DLRG, kde je sportu věnován značný prostor.  

Bylo by žádoucí, kdyby se k pí. Černé, všechny zprávy dostávaly včas a mohly tak být zveřejněny, případně použity pro větší propagaci. Před MS RESCUE 2014 ve Francii bych chtěla, aby v médiích proběhla zpráva a po MS určitě napíšeme reportáž i s fotkami. Polský WOPR a hlavně německé DLRG mají úplně jiné podmínky pro fungování. Můžeme jim zatím jen závidět a dělat vše pro to, abychom i my se posunuli dál.

 

 

6. Zveřejněná nominační pravidla pro výběr reprezentantů byla schválena v roce 2011. Proběhly zde nějaké změny nebo platí v uvedeném rozsahu, tak jak jsou zveřejněna na webu prezidia?

Nominační pravidla z r. 2011 neplatí v plném rozsahu.  Např. GP již nemůže být nominační závod, protože nenabízí stejné možnosti pro všechny závodníky. V letošním roce jsou nominačními závody Jarní cena Neratovic a MČR v Brně. V příštím roce budou nominační závody všechny, které budou MS pořádány – vyjma specifických. Závodů je u nás málo, byla bych ráda, kdyby více MS pořádalo závody. K nominačním pravidlům řadím i účast na soustředěních, která budou probíhat v letních měsících. Budou sloužit jako příprava a doladění před vrcholnými soutěžemi. Nominační pravidla budou nadále upravována v kontextu soutěžního řádu a budou k dispozici na stránkách VZS.

 

 

7. Na jaké úrovni je technické vybavení reprezentace ČR?

Vzhledem k finanční situaci nemáme žádné technické vybavení.

 

 

8. Plánujete aktualizaci soutěžního řádu a pravidel soutěží VZS?  V případě, že ano, v jakém termínu?

Ano, plánujeme, postupně chceme vše zpracovat do 1 roku.

 

 

9. S radostí jsme uvítali po dvouleté pauze konání MČR volná voda. Organizace se ujala MS Sokolov. Bude toto mistrovství ze strany prezidia, také dotováno jako organizování MČR v mořských a plážových disciplínách 2014 na Lipně?

MČR v plážových disciplínách  na Lipně není ze strany Prezidia dotováno – právě pro neschválení dotací z MŠMT. Nebude financováno ani MČR v Brně. Vše řešíme formou financování z vlastních zdrojů a díky soukromým sponzorům a dotacím z městských částí. Pouze může být poskytnut příspěvek na pronájem bazénu na MČR. Stejně tak MČR volná voda se může konat v Sokolově, díky dotacím z místních zdrojů MS VZS ČČK Sokolov.

 

 

10. S jakou podporou z vaší strany mohou počítat výše zmiňované organizační týmy?

MČR volná voda je národní závod, který MS Sokolov pořádá sama ve spolupráci s Prezidiem. MČR na Lipně se letos pro nedostatek financí s velkou pravděpodobností nebude konat. Měli jsme v plánu připojit MČR v plážových disciplínách k MČR v bazénových disciplinách. Bohužel, po zamítnutí další dotace od tohoto plánu musíme letos ustoupit a uvidíme, jak to vyjde v dalším roce.

 

 

11. V článku pro brněnský tisk zmiňujete vznik vrcholového centra pro mladé vodní záchranáře u vodní nádrže Nové mlýny. V jaké fázi se tento projekt nachází a co je vlastně v plánu?

Tento projekt je ve fázi, kdy hledá finanční podporu.

 

 

12. A jaké motivační faktory a podmínky nabízíte pro seniorské vodní záchranáře, kterých dle mého názoru každoročně ubývá?

Ano, závodníků ubývá. Musíme zlepšit nábor na úrovni MS, ale vzhledem k tomu, že jim kromě práce není co nabídnout, jde to těžko. Nejsou ani peníze na pronájmy bazénů, kde by mohli trénovat. Navíc ti, kteří chtějí závodit za MS, se často nesetkávají s pochopením ani ve vlastních skupinách. Jinak všem závodníkům mohu nabídnout dřinu a jako odměnu pocit, že reprezentují ČR na vrcholných soutěží na ME a MS. Věřím, že to všichni dělají z lásky k záchrannému sportu a k záchranářství vůbec. Ráda bych jim časem nabídla alespoň částečné financování těchto závodů.

 

 

13. Jak se na záchranářský sport tváří a reagují trenéři plavání? Mají trenéři plavání vůbec povědomí, že něco takového jako záchranářský sport existuje?

Většina plaveckých trenérů povědomí o vodním záchranném sportu má. Názory a postoje se mění, hlavně v souladu s vlastními zážitky a poznáním. Za  trenérku naší MS VZS ČČK Brno – střed – Bc. Janu Satrapovou, trenérku 1. třídy plavání, mohu prozradit, že když k nám přišla, byla velmi mile překvapena, co vše musí naší závodníci umět a jak je to všestranný sport.

04.06.2014
Vyhledávání na stránce

Dálkové plavání 2018ConseqHavířovSME ČESKÁSki Wake Park TěrlickoTěrlicko
Na Zámostí 328, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
Tel.: 607 962 574, Mail: vzs@vzsterlicko.cz
IČ: 68898878
Bankovní spojení: 2800814992/2010
International life saving Vodní záchranná služba